مطالب توسط مدیر

بازاریابی مویرگی

یادداشت مهندس رضا باورنما ، مدیریت محترم عامل برند برتا: بازاریابی مویرگی شامل توزیع مویرگی رساندن محصولات تا آخرین فروشنده است. مویرگها، رگهای کوچکی هستند که وظیفه‌ی رساندن خون به سلولها را به عهده دارند و با این استعاره، نظام توزیع مویرگی شکل گرفته است. توزیع مویرگی، نظام و تفکری است که می‌بایست در تمام […]

موضوع خدمات برای برند برتا اهمیت ویژه‌ای دارد

رضا باورنما، مدیرعامل برتا: موضوع خدمات برای برند برتا اهمیت ویژه‌ای دارد/قائل به ممنوعیت واردات نیستم. مدیرعامل برند برتا گفت: موضوع خدمات پس از فروش برای برند برتا اهمیت ویژه‌ای دارد و قائل به ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیستم. مهندس رضا باورنما، مدیرعامل برند برتا در گفت‌وگو با گروه خبری شبکه پیرامون مشکلات و معضلات […]